https://www.miljoeportal.dk/

Miljøportalen er et redskab til at læse Liselund Park og hele områdets – data om arealet – data om naturen: https://miljoeportal.dk/it-systemer-udvikling-og-webservices/it-systemer#udenLogin

Her er fx et foto af et Skyggekort – der viser terrænoverfladen (blottet for vegetation) En tredimentionel fremstilling af landskabet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s