Introduktion

Liselund Laboratorium Møn bruger denne side som materialesamling – der kan inspirere de kunstnere og videnskabsfolk der løbende arbejder med nye projekter.

Liselund Have er en del af et landskab på Østmøn -med en meget lang og kompleks geologisk, biologisk og mytologisk historie. Den er én af landets bedst bevarede romantiske haver, et æstetisk landskab fra slutningen af 1700-tallet i overgangen fra Oplysningstid til Romantik. Gennem sin skønhed og evne til at variere og overraske – vil den vække en følelsesmæssig intensivering af at være i verden.

Liselund Laboratorium vil skabe en dialog mellem tid og sted. Mellem havens historiske datid, områdets komplekse udvikling – og samtiden. Kunstnere og videnskabsfolk arbejder med, hvordan vi forbinder os med værdierne i det kulturhistoriske landskab.

Liselund Have overgik i 2005 til Nationalmuseets samlinger og med Rane Willerslev som direktør, er der sat fokus på at formidle stedet både i forhold til dets oprindelige tanke og den verden, som omgiver det i dag. Liselund Laboratorium er et af Nationalmuseet eksterne udviklingsprojekter.

12 nedslag – et for hver måned i 2021/22
I 2021/22 lavede laboratoriet et årshjul med 12 nedslag – et for hver måned – som hver for sig forholdt sig til årstiden og det unikke ved haven på netop dét tidspunkt. Med afsæt i havens scenografisk bearbejdede landskab og samspil med Klinteskoven og Møns Klint, – undersøgte og iscenesattes haven kunstnerisk og videnskabeligt, i en levende formidling. Haven, skoven og klinten er et sted, hvor det sansende, det fiktive, det subjektive og det drømmende findes, udfoldes og udfordres. Ligesom kunstnere og kulturinstitutioner eksperimenterer med at udvikle kommunikations- former ønskede dette projekt også at inddrage publikum på nye måder.

Kort historik
I februar 2019 afholdt vi to videns middage med ca. 30 deltagere for at fortælle om projektet, og der var stor interesse for og opmærksomhed omkring Liselund – Den levende Have. I 19/20 har vi afholdt 4 laboratorier – hvor kunstnere , videnskabsfolk, kultur og naturformidlere udviklede ideér til 12 nedslag i haven i 2021. I 2021/22 mødes kunstneren naturformidlere og videnskabsfolk i residencies -på Møn og udvikler konkrete projekter.

Flere har givet udtryk for, at de satte pris på enkeltheden i projektet og de minimale udtryk. Andre har lagt vægt på dialogen mellem kunst, naturvidenskab og historie – perspektiveret af den romantiske landskabshave, Klinteskoven og Møns Klints geologisk tid.

Nedslagne arbejdede med samspillet mellem menneske og biodiversitet; de mange sagn og myter som skoven rummer; med mørke og lys og stilheden som muligheden for alle lyde…
Hvad er der egentlig på og i spil omkring et moderne natursyn?

Foto: Torben Huss

Geologen Hintze om stenfiskning ved Møns Klint i 1904

V. HINTZE: ,Trues Møens Klint med Ødelæggelse?, 1904 Se side 65

“Vi, komme nu til Spørgsmaalet: hvad er da Aarsagen til den saa øjensynllige Aftagen af Sten mængden langs høje Møens Kyst og den Haand i Haand dermed gaaende Afsmalning af Kysten med Nedbrydning af Klinten. Besvarelsen af dette Spørgsmaal ligger desværre lige for: ene, og alene Mennesket er Skyld deri” (1904:65)

LAB 4: Brett Bloom

Sociolog André Amtoft i samtale med kunstner Brett Bloom via ZOOM fra Fort Wayne Indiana om deep listening og forsonende økologi: “What does it mean to practice post-fossil fuel subjectivity and culture?”