Geologen Hintze om stenfiskning ved Møns Klint i 1904

V. HINTZE: ,Trues Møens Klint med Ødelæggelse?, 1904 Se side 65

“Vi, komme nu til Spørgsmaalet: hvad er da Aarsagen til den saa øjensynllige Aftagen af Sten mængden langs høje Møens Kyst og den Haand i Haand dermed gaaende Afsmalning af Kysten med Nedbrydning af Klinten. Besvarelsen af dette Spørgsmaal ligger desværre lige for: ene, og alene Mennesket er Skyld deri” (1904:65)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s